Sága rodu komponistů – díl 3. Michal Rataj

Sága rodu komponistů – díl 3. Michal Rataj

Sága rodu komponistů – díl 3. Michal RatajTřetí album řady Composer Portraits, jež vydalo Hudební informační středisko v Praze, je portrétem čtyřicetiletého skladatele, který stojí třeba za programem Minimaratonu elektronické hudby na letošních Ostravských dnech – MICHAL RATAJ. Dne 22.srpna od 15.00 mohou návštevníci Galerie výtvarného umění v Ostravě slyšet mimo jiné také českou premiéru Ratajovy multikanálové akusmatické kompozice „Cesta tam“. (Akusmatická kompozice znamená skladbu, vytvořenou a nahranou ve studiu, určenou k reprodukci bez zásahu živých interpretů.) V rámci ostravského festivalu nové hudby zazní 26.srpna dokonce světová premiéra kompozice „Temporis“, již Rataj napsal pro cimbál a velký orchestr!

Michal Rataj se narodil v Písku, vystudoval hudební vědu a posléze skladbu na pražské AMU u prof.Ivana Kurze. Během tohoto studia absolvoval studijní pobyty v Londýně a Berlíně. V roce 2006 zakončil doktorské studium skladby a teorie skladby u prof.Milana Slavického, a to se zaměřením na elektroakustickou hudbu a současný radioart. Jako rozhlasový redaktor má na svědomí projekt Radiocustica na stanici Vltava. Často také vystupuje živě jako improvizátor, nejčastěji sólo nebo v duu. Zkomponoval též velké množství scénické hudby pro film, rozhlas, televizi a divadlo. Pro jeho dílo je charakteristická široká škála výraziva, ale s jedním podstatným společným jmenovatelem; a to je hledání nových zvukových tvarů, poloh, gest, stavů a emocí…

Sága rodu komponistů – díl 1. Jiří Kadeřábek

Sága rodu komponistů – díl 2. Petr Kotík

Album na ploše více než 68 minut přináší sedm Ratajových skladeb. Úvod a závěr tvoří duetové improvizace s kytaristou Ivanem Borešem z roku 2013 – v „Migrating Pencil“ (7:32) obhospodařuje Rataj psací desku a živou elektroniku, v „A Fan – Mbira“ (5:33) kromě elektroniky hraje na tradiční africký nástroj mbira (s kovovými jazýčky na ozvučné dřevěné desce, jinak znám jako thumb-piano). Z téhož roku je pak také klavírní kompozice „Running For Breath“ (11:09), v níž se náročného sólového partu zhostila na výtečnou Eva Hutyrová – jakoby ony erupce s dlouhými dozvuky, perlení, vášnivá vzepjetí, drúzy citů, hutnost emocí i meditativní lyričnost tryskaly přímo z ní, a klavír byl jen hřištěm, bojištěm i ložem… Následuje orchestrální kus – „Raining Inside“ (12:02) z roku 2008 a v podání Janáčkova filharmonického orchestru pod taktovkou německého dirigenta Rolanda Kluttiga. Poslech se stává dobrodružnou výpravou do neznámé země! „Její vznik začal pod okapem jednoho šumavského domu,“ odhaluje inspiraci sám autor. „Rytmus dopadajících kapek dal díky počítačové analýze vzniknout klavírnímu partu, kolem nějž vyrostlo předivo orchestrálních hlasů. Je skladbou o tichu, které zní uvnitř…“ A to ticho umí pořádně zaburácet, dodávám já! Příkladem vokální tvorby Michala Rataje budiž skladba „Corde, Lingua, Voce“ (14:30), zkomponovaná v roce 2006 pro Svatováclavské slavnosti, a to přímo na tělo osmičlennému ženskému sboru Schola Benedicta (za řízení Jiřího Hodiny), který se jinak zaměřuje na gregoriánský chorál. Však také o tento raně středověký sborový zpěv jde i v tomto případě, ale postupně se vylupují hrozny polyfonie a též saxofon (tenor i soprán) Štěpána Škocha a varhany Francouze Vincenta Rigota. Chvílemi jde o dost vypjaté okamžiky, ne nepodobné třeba Janáčkovi; ovšem sólové party sopranistek Hany Blažíkové a Barbory Sojkové hladí po duši. A kdo věří na mystiku, tak ji tam také najde… Michal Rataj též napsal sólovou skladbu pro flétnu, a to v roce 2009 pro znamenitou flétnistku Moniku Štreitovou, žijící nyní v Portugalsku. Zvuky ohně, větru a vody dokázala tato virtuózka zpodobnit jen svým jazykem, rty a dechem přes svůj nástroj, kdy prsty ovládalo srdce. A také ticho, vnořené i rozlévající se… Skladba „Exit Towards the Light“ (10:29) z roku 2012 nese příznačný název (Odejdi ke světlu) – autor sám to označuje jako „ztišení mých partitur“. Materiálem je tady zvuk, nikoli pouhý tón; jde vskutku o nesmírně delikátní dílo, niterné a pokorné. Vršení témbrů, košatění tónů ve zvukové shluky až spektrálního charakteru, proměnlivá dynamika, bujará barevnost, střelhbité erupce, jež střídá meditativní odevzdání se čemusi vyššímu, to vše Konvergence Ensemble (pod taktovkou Ondřeje Štochla) dokáže naplnit…

Vše o autorovi najdete na jeho internetových stránkách http://michalrataj.com/ !

Elektronik Sigara - Haberler, Antalya haber, Antalya son dakika haberleri - Türk takipçi al - Smok Çeşitleri