vertigo quintet

Vertigo Quintet je česko-slovenské seskupení mladých a velmi nadějných jazzmanů, pocházejících převážně z líhně pražské Jazzové konzervatoře Jaroslava Ježka. Dle vlastního vyjádření se vzájemně sešli, přestože se podíleli na řadě dalších zajímavých projektů, aby ve Vertigu dělali hudbu, která je jejich srdci blízká.