Kytarové příběhy z galicijského města Lugo

Kytarové příběhy z galicijského města Lugo

zvuk
95
obal, booklet
100
hudba
80
92

O galicijském jazzovém kytaristovi Marcosi Pinovi jsem tady již několikrát psal. Bylo to v souvislosti s jeho projekty Organic Collective, Athanasopoulos/Pin Jazz Quartet, Factor R-Reset a prozatím dvou Duologů; na prvním s Pinem hrál pianista Yago Vázquez, na druhém kytarista Telmo Fernandez. Po výletu k progresivnímu hard-bopu na albu „Broken Heart“ (2016) se nyní vrátil opět k výlučnému kytarovému soundu, a to hned spoluprací naráz se třemi kytaristy! Proto název souboru MARCOS PIN 4 ON SIX. Album se jmenuje podle dvou suit, jež obsahuje – „Triangle And Square“ a k mání je v digitální podobě od 27.dubna na Spotify, Amazon, iTunes atd. A protože jeho součástí je i velmi pěkný booklet, není vyloučeno, že vyjde také na CD.

Pinovo cele autorské album je dedikováno jeho babičkám, které kdysi opustily venkov, aby zkusily štěstí ve městě Lugo. V tomto stotisícovém starobylém městě, jež založili Římané již okolo roku 25 př.n.l. a do roku 1982 bylo hlavním městem Galície, se budoucí kytarista narodil, a toto město se snažil tímto novým albem zvěčnit. Nakolik se mu to podařilo, nevím, nikdy jsem v tomto městě nebyl, ale hudba je to melodická, vícevrstevnatá a výrazově odstíněná; tak jak se liší ráno od večera, jakým geniem loci oplývá to které místo ve městě. Kytarista oslavuje jeho úžasnou atmosféru, vypráví o něm příběhy, snaží se zachytit jedinečné okamžiky, každou hodinu života v rodném městě. K tomu mu napomáhají jeho spoluhráči, kteří se s ním sešli v jeden jediný den ve studiu (15.listopad 2015). Náramně si padli do noty. Ačkoli hlavní estetickou linií byl odkaz geniálního Wese Montgomeryho, kvarteto kytaristů ovládalo i folkový či dokonce rockový styl hraní. Také generačně je sestava různorodá. Pinův souputnik, dánský kytarista Jens Larsen (roč.73) je také jako Pin ceněným pedagogem (v tomto případě Královská konzervatoř v Haagu), Afonso Pais je o 22 let mladší (tento Portugalec studoval v New Yorku a má na svém kontě již dvě autorská alba!) a galicijský rodák Virxilio da Silva je narozen v roce 1985 a studoval v Amsterodamu, Paříži a Kodani.

Kytarové příběhy z galicijského města Lugo

Kytarové příběhy z galicijského města LugoPrvni svitu „Triangle“ tvoří tři skladby, v nichž ožívají Pinovy vzpomínky na dětství. „Lugo´s Cold“ je postavena na výrazných riffech a postupně vrstvené melodii, kterou pak Pin mistrně rozvine v sóle. Ostatně to je vlastní všem skladám na albu. Ve „Streets at Night After the Rain“ takto čtveřice pracuje s niterným lyrismem, jímavými impresemi; nádherný motiv pak všichni obkružují a Pin jej posléze vykreslí v zahuštěném chorusu. „On a Bop Night“ se nese v duchu titulu a je to svižná jízda, začínající jako duet a postupně završený čtyřmi kytarovými hlasy. Navazující suitu „Square“ tvoří čtyři kompozice, obsahující náměstí města. „The Eagle Flight“ se vztahuje k Santo Domingo; spojuje v sobě narockovělou melodii, pojatou nejprve swingově, posléze až s rockovým tahem. Následující „San Marcos“ považuji za vrchol alba. Kytarové party jsou zaranžovány rozvolněněji, ne tak přímočaře; slyšíte trochu blues, něco cool-jazzu, též folkové prvky. Výtečná sóla tvoří dramatická vyklenutí, probíhají časté výrazové proměny, nechybí ani rockové pojetí. V „Soledad (Loneliness)“ kraluje neobyčejně procítěná Pinova kytara, obalená postupně dalšími nástroji, nádherně odstíněnými, a zmnožujícími tak zpěvnost skladby. Závěrečný kus „Red Wine Fountain“ se vztahuje k náměstí Campos, kde je fontána, ve které jednou do roka teče místo vody červené víno. Je to parádní finále, se svižnými riffy, různě propletenými, s proudem čtyř gradujících hlasů a řetězením sólových partů.

Španělsko bylo, je a bude vždy kytarovým rájem…

Music for Guitar Quartet [Jazz] Feat. Jens Larsen, Virxilio da Silva & Afonso Pais -The Eagle Flight