Kniha: Lubomír Dorůžka: Český jazz mezi tanky a klíči

Hlavním tématem této knihy je popis jazzové hudby, jejího vývoje a osudu v době normalizace (1968 – 1989). Kniha zároveň porovnává situaci před rokem 1968. Autor zde zdůrazňuje úspěchy jednotlivých hudebníků na evropském území, avšak zároveň zde také zachycuje úskalí hudebníků, kteří zde po roce 1968 zůstali – rekvalifikační zkoušky, cenzuru, problémy s honoráři apod.
101757Větší část knihy je pak věnována funkci a činnosti Jazzové sekce. Kniha se podrobněji věnuje i problémům, které přišly v polovině 80. let, kdy dochází k soudním procesům s hlavními představiteli nejen této sekce, ale i jiných organizací. Velkou pozornost autor věnuje i osudu hudebníků, kteří naši republiku opustili po roce 1968 – Laco Déczi, Jan Hammer, Jiří Mráz a další. V knize zároveň najdete kompletní popis jednotlivých jazzových festivalů, především pak Československého mezinárodního jazzového festivalu. Nechybí ani výpravná fotografická náplň, která se skládá z mnoha dosud nezveřejněných fotografií.

Kniha je výborným historickým shrnutím této doby. Doporučuji ji všem, kteří by si v této problematice chtěli rozšířit rozhled a získat velké množství kvalitních informací.

Rok vydání: 2002, nakladatelství Torst