PHILADELPHIA EXPERIMENT

„Experiment, (latinksy lat. Experimentum) – zkoumání jevů aktivním působením na ně za pomoci nově vytvořených podmínek odpovídajících cílům zkoumání nebo změnou procesu k žádoucímu průběhu.“ (Filosofický slovní... Více...