Developement

Ke hlášení chyb popř. námětů na další developement slouží tento dokument.