Klub


Music Lab


Hudební klub Music Lab je situován v prostorách Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Tento prostor byl už v začátcích svím konceptem pevně spjat s Hudební fakultu JAMU. Došlo nejen k revitalizaci objektu, ale zejména k vytvoření místa určeného pro střetávání studovaných i amatérských hudebníků, ale i široké veřejnosti. Přímo na půde fakulty jsme tak vytvořili místo, které nejen studenti, ale i etablovaný hudebníci a profesoři dnes mají za své. Music Lab má za cíl přinášet lidem hudební a kulturní rozhled, představovat hudební kapacity národního i světového formátu, ale také poskytnout každému hudebníkovi prostory a podmínky k prezentaci své tvorby. Tahle platforma má velikou přidanou hodnotou jak pro všechny studenty, tak zejména přináší prostor pro střetávání lidí se zájmem o hudbu a umění jako takové. Nově otevřené místo přilákalo širokou veřejnost a vytvořilo tak škálu využití, ať již v podobě kavárny, divadla nebo koncertu, tak i v podobě nové hudební scény přímo v prostorách hudební fakulty s téměř každodenním kulturním programem od hudby, přes divadlo a film, až po experimentální umění a umění nových médií. Vzniklo tak centrum s přesahem do volně dostupných prostor sloužící k setkávání a vzájemné interakci obyvatelstva. Music Lab je od začátku koncipován jako “Otevřený kulturní prostor”, nabízející místo pro sebe-realizaci v umění všem, kteří hledají pro svůj projekt prostory. Klub například nabízí zdarma prostor na nácvik uměleckých seskupení, což je ojedinělá služba na brněnské scéně.