Besední dům Brno

Besední dům – sídlo brněnské filharmonie – patří mezi nejvýznamnější brněnské novorenesanční stavby. Kapacita sálu je přibližně 500 posluchačů.