4.8

Americké výlety Jana Hasenöhrla

Nestáva sa veľmi často, že svetovo známi skladatelia zložia a kompozície výhradne pre konkrétneho interpreta či dirigenta. Dôkazom toho, že výnimka potvrdzuje pravidlo sú dve diela špičkových skladateľov filmov... Více...
4.9

Poetické lásky Lie Pale

Prv než v sa šestnástich rokoch začala intenzívne venovať hodinám spevu, skúšala hru na flaute v dychovom orchestri, hru na klavíri, ale aj hodiny baletu. Na štúdiu hudby vo Viedni sa spoznala s Mathiasom Rüegg... Více...