The Crimson ProjeKCt

The Crimson ProjeKCt je odnoží King Crimson, v níž vystupují tři současní hudebníci původní legendární kapely. Se svolením a osobní podporou Roberta Frippa se převážně zaměřují na repertoár od začátku 80. až do poloviny 90. let. Kapela hraje v sestavě „zdvojeného tria“ tak, jak to bylo mezi lety 1994 a 1997 v oblibě právě díky původním King Crimson.
Vystoupí: Adrian Belew, Tony Levin, Pat Mastelloto, Markus Reuter, Tobias Ralph, Julie Slick.