Jaroslav Tůma – varhanní recitál

30.června uplyne 415 let od narození Adama Václava Michny, českého hudebníka, skladatele a básníka. Nejznámějšími jsou jeho tři cykly hymnických skladeb, Česká mariánská muzika, Loutna česká a Svatoroční muzika. Michna byl též zdatným varhaníkem a téměř celý život působil v proboštském chrámu v Jindřichově Hradci. Koncert v chrámu Matky Boží před Týnem, na který vás srdečně zveme, je rovněž srdeční záležitostí našeho virtuózního varhaníka Jaroslava Tůmy. Připravil si pro vás řadu Michnových varhanních skladeb a doplnil je o své vlastní variace, věnované, jak jinak, rytíři Michnovi z Otradovic.