Huun-Huur-Tu

Soubor Huun-Huur-Tu pochází ze sibiřského města Kyzylu, hlavního města Tuvy, autonomní republiky Ruské federace. Tuva se stala legendárně proslulou mezi vyznavači hrdelního zpěvu, k nimž soubor patří. Odedávna zde tímto způsobem zpívali původní obyvatelé sibiřské tajgy. Při hrdelním zpěvu dokáže jeden zpěvák zpívat současně dva i tři tóny. Využívá k tomu alikvótní zvuky, kterých dosahuje zvláštní vokální technikou, jež selektivně rozšiřuje přirozenou harmonii hlasu. Huun-Huur-Tu doprovázejí svůj zpěv tradičními hudebními nástroji. Koncem osmdesátých let přestala být Tuva uzavřená okolnímu světu a začala se mu otvírat svou jedinečnou přírodou a kulturou. Soubor Huun-Huur-Tu má na tom značný podíl – cestuje po světě a předvádí své fenomenální umění. Předchůdcem skupiny Huun-Huur-Tu byl kvartet Kungurtuk, založený v roce 1992 Kaigal-ool Khovalygem, bratry Alexandrem and Sayanem Bapa a Albertem Kuvezinem. Nedlouho potom změnili název na dnešní. Od počátku se zaměřili na interpretaci tradičních tuvijských lidových písní, jež často zachycují tuvijské stepi a koně.  V následujícím roce vydala skupina své první album, nazvané 60 Horses In My Herd. Bylo nahráváno v Londýně a Kalifornii. Po vydání desky odešel Kuvezin a založil rockověji zaměřenou skupinu Yat-Kha. Ve skupině ho nahradil Anatolij Kuular, který dříve pracoval s Khovalygem a Kongar-ool Ondarem. V novém složení nahrála skupina album The Orphan‘s Lament, jež bylo vydáno v roce 1994. V roce 1995 skupinu opustil Alexander Bapa, aby se mohl na plný úvazek věnovat hudební produkci. Nahradil ho Alexej Sargylar, dříve člen ruského státního orchestru “Sibiřský suvenýr”. Následovalo vydání třetího alba nazvaného If I´d Been Born An Eagle, jež se natáčelo v Nizozemsku. Na toto album skupina nově zařadila některé novější tuvijské písně, pocházející z druhé půlky 20. století.  a počátku roku 1999 bylo vydáno čtvrté album Where Young Grass Grows. Na tomto albu se poprvé objevily hudební nástroje, nevycházející z tuvijské tradice (harfa, tabla, skotské dudy, syntetizér). Huun Huur Tu v roce 2000 spolupracovali také na akci “Music Live” britské stanice BBC. V následujícím roce vydala skupina své první živě nahrávané album. V roce 2003 opustil Kuular skupinu a byl nahrazen Andrejem Mongushem, zkušeným učitelem khoomei a hry na tuvijské nástroje.

Členové Huun-Huur-Tu se věnují nejen tradičnímu hudebnímu umění, vkládají do něj i další prvky. Skupina reprezentuje nejznámější žánr tuvijské hudby, xöömei (hrdelní zpěv). Její vystoupení je možné přirovnat k lexikonu hudebního napodobování, ve kterém jsou zvuky přírody mimeticky převáděny do hudebních obrazů (spolupráce s F. Zappou, Ry Cooderem, The Chieftains, Kronos Quartet a L. Shankar). Skupina vystoupila naposledy v Praze 31.5.2013.

|||::
Římská 2135/45, 120 00 Praha 2-Vinohrady