HORTUS MUSICUS – zahajovací koncert 18. ročníku festivalu Respect

Ozvěny staré hudby v tvorbě Arvo Pärta a jeho současníků Hudba od časů renesance až k Arvo Pärtovi a jeho současníkům (Senfl, Gabrieli, Monteverdi, Kancheli, Knaifel, atd.).

SLOŽENÍ:

Umělecký vedoucí – Andres Mustonen

Andres Mustonen (housle)

Olev Ainomäe (šalmaje, zobcové flétny)

Imre Eenma (violone)

Valter Jürgenson (pozouny)

Tõnis Kaumann (baryton, bicí nástroje)

Tõnis Kuurme (dulcián, rauschpfeiff, zobcové flétny)

Riho Ridbeck (bas, bicí nástroje)

Ivo Sillamaa (cembalo, varhany)

Anto Õnnis (tenor, bicí nástroje)

Taavo Remmel (kontrabas)

 

|||::
Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1