AMC Trio /SK/

MODERN JAZZ

Společná spolupráce těchto tří muzikantů započala v roce 1993, když se rozhodli zúčastnit soutěže mladých jazzových hráčů. Zde byli ocenění a to pro ně byl vynikající začátkem. Kromě klasiky začínají hrát vlastní originály. Melodie je psána všemi třemi muzikanty. Často překračují jazzové hranice a používají nejazzové zdroje. Silný důraz je kladen na melodie a na osobitý motiv v kompozici. Hudba tria AMC čerpá z několika různých a elegantních popěvních témat inspirovaných například popových melodií nebo lidovou hudbou východního Slovenska. Toto trio nemá vůdce, ale je vyváženým celkem složeným ze tří sobě rovných umělců.