Novoroční koncert Štěpána Raka na Hostýně

Novoroční koncert Štěpána Raka na Hostýně

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Svatý Hostýn, 1.1.2020

Novoroční návštěva poutního kostela na Svatém Hostýně, nejlépe pěšky z údolí, patří každoročně do programu mnohých Moravanů. Letos jsme měli výrazně větší motivaci, mezi dvě novoroční bohoslužby se podařilo mimořádně zařadit sólový recitál kytarového virtuosa Štěpána Raka, profesora kytary na pražské AMU.

Novoroční koncert Štěpána Raka na Hostýně

Zcela zaplněný kostel natěšeně přivítal jeho první koncert na Hostýně přímo před oltářem pod dohledem svaté Panny Marie Hostýnské. Vynikající akustika basiliky umocnila první improvizace na středověká témata. Jádrem recitálu byla snad dvacetiminutová variace Štěpána Raka na známé vánoční písně a koledy:

Velmi dojemným vyvrcholením recitálu byla v omezeném čase variantní interpretace české a slovenské národní hymny, jak ji hrál houslista Mareš, jak složil básnickou předlohu slovenské hymny Janko Matúška a jak českou hymnu zpívala Emma Destinová:

Úžasný hudební zážitek na začátku roku 2020!