Multimediálna show Dana Tepfera – Natural Machines
Michal Sýkora

Multimediálna show Dana Tepfera – Natural Machines

Jazz & World Music, Besední dům, Brno, 23.10.2019

Skladateľ a klavirista Dan Tepfer, žijúcí v New Yorku, si vie vždy dobre vybrať spoločnosť hudobníkov, s ktorými zdieľa pódium. Spolupracoval s takými hudobnými legendami, ako Billy Hart, Gary Peacock či Lee Konitz. Bakalár v odbore astrofyziky a absolvent štúdia jazzového klavíra sa cíti najlepšie v menejčlenných zoskupeniach – duu a triu. Pre návštevu Brna, kam zavítal na pozvanie Filharmonie Brno, si zvolil sólové vystúpenie. I keď sa na prvý pohľad zdalo, že pôjde o bežný klavírny koncert, nebolo to tak. Dôvod výnimočnosti spočíval práve v samotnom hudobnom nástroji. Yamaha Disclavier je špeciálny akustický klavír, vybavený elektronickými snímačmi, slúžiacimi na prenos elektronických informácií medzi hráčom, klavírom a počítačom. Hudbu klaviristu snímajú elektronické senzory a prenášajú do počítača. Ten ju pomocou vopred naprogramovaných algoritmov v reálnom čase spracuje a odošle naspať do klavíra. Mechanika klavíra, riadená príkazmi z počítača, rozoznieva klavír a pohybuje klávesmi.

Multimediálna show Dana Tepfera – Natural Machines
Dan TEPFER Natural Machines

Dan Tepfer patrí k jedným z mála klaviristov, používajúcich Disklavier aj na koncertoch. Nahral na ňom dokonca aj svoj najnovší album Natural Machines, ktorý predstavil v Besednom dome. Samotný názov albumu výstižne pomenúva to, o čo Tepferovi v tomto nevšednom projekte ide – spojenie přírody teda hudobníka a stroja.

Klavír dopĺňalo na pódiu veľké projekčné plátno, slúžiace na vizualizáciu hudobnej zložky. Dôležité je uvedomiť si, že vykonávanie príkazov na základe vopred naprogramovaných algoritmov (z dieľne samotného Dana Tepfera) sa koná v reálnom čase. Zaujímavé bolo pozorovať vizuálnu reflexiu tónov a pohybujúcich sa klávesov. Okamžité, automatické reakcie klaviatúry na Tepferove tóny a akordy pôsobili zozačiatku dosť nezvyčajne, až úsmevne. Každopádne išlo počas celého večera o nevšedný hudobný zážitok s filozofický bonusom – zamyslením sa nad neobmedzenými možnosťami uplatnenia elektroniky a automatizácie v hudbe. Dobrou správou je, že v hudobnom svete zostáva aj tá najmodernejšia technika naďalej plne v rukách človeka. V prípade tak talentovaného a skúseného hudobníka, akým je Dan Tepfer, to platí v plnom rozsahu.

video: