Bernstein-100 let také v Hradci Králové

Bernstein-100 let také v Hradci Králové

V letošním roce si celý hudební svět připomíná 100 let od narození legendárního dirigenta, skladatele a klavíristy LEONARDA BERNSTEINA (zemřel 1990). V našich luzích a hájích se zatím k tomuto významnému výročí hlásí především Pražský filharmonický sbor. Dne 27.února se v sále Filharmonie Hradec Králové uskuteční další koncert z projektu „BERNSTEIN – 100 LET“. Na něm zazní pod taktovkou Lukáše Vasílka mimo jiné slavné Bernsteinovy „Chichesterské žalmy“…

Pražský filharmonický sbor, který v loňském roce získal mimochodem dvojí nejvyšší ocenění od britských hudebních publicistů za kompletní nahrávku kantát Bohuslava Martinů, natočil „Chichesterské žalmy pro smíšený sbor, chlapecké sólo, varhany, bicí nástroje a harfu“ (1965) na CD v roce 2012 s harfenistkou Ivanou Pokornou, hráčem na bicí nástroje Janem Horváthem a varhaníkem Alešem Bártou. V Hradci Králové se ale představí Kateřina Englichová (harfa), Lenka Navrátilová (klavír), jež s Pražským filharmonickým sborem spolupracuje již od počátku 90.let, za bicími budou člen SOČRu Šimon Veselý a Daniel Mikolášek (Česká filharmonie, Michal Hromek Consort). Varhanního partu se ujme Daniela Valtová-Kosinová, což považuji vlastně za symbolické; varhanice se v Hradci Králové narodila a pro čerstvě nainstalované nové varhany v sále Filharmonie Hradec Králové to bude první křest ohněm! Hudebnice je to výtečná, a navíc se může pyšnit i vlastní tvorbou na pomezí jazzu a world music (viz.debutové album „Meeting Point“ z roku 2010). Bernsteinovy „Chichesterské žalmy“ se pojí s východočeskou metropolí také skrze proslulý chlapecký sbor Boni Pueri, který druhou verzi Žalmů provedl v roce 2009 ve Smetanově síni Obecního domu společně se Symfonickým orchestrem hl.m.Prahy FOK pod taktovkou amerického dirigenta Johna Axelroda.

V první polovině koncertu k poctě Leonarda Bernsteina budou na programu další tři znamenité sborové skladby moderního světového repertoáru. „Svatý (Svyati) pro smíšený sbor a violoncello“ zkomponoval v roce 1995 britský skladatel John Tavener (1944-2013) a v sólovém instrumentálním partu se představí Tomáš Jamník. Pravoslavně věřící autor byl v roce 2000 za svůj přínos hudbě dokonce povýšen do šlechtického stavu! Zazní též slavný „Otče náš (pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany)“ Leoše Janáčka, a to druhá verze z roku 1906; tenorového sóla se ujme člen Opery Národního divadla v Praze Jaroslav Březina. Nebude chybět ani nejproslulejší dílo amerického skladatele Erica Whitacrea (nar.1970), držitele ceny Grammy za nejlepší nahrávku chorální skladby roku (2012) – „Průtrž mračen (Cloudburst) pro smíšený sbor, bicí a klavír“ (1991, provedena 1995). Pražský filharmonický sbor tento majstrštyk provedl s obrovským úspěchem před třemi roky na Pražském jaru. Jde o zhudebněný text básně mexického nositele Nobelovy ceny (1990) Octavia Paze pod původním názvem „Rozbitý džbán“, rozvíjející výsostně poetickými prostředky téma znovuzrození člověka…

Dnes vskutku aktuální!

(S politováním musíme oznámit, že koncert se ze zdravotních důvodů odkládá na pondělí 16.dubna!)