Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře již podesáté!

Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře již podesáté!

Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře již podesáté!Klenot mezi českými městy Kutná Hora, především pak architektonický skvost, chrám sv.Barbory, přivítá již podesáté MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL KUTNÁ HORA. Ve dnech 3.- 11.června se uskuteční 10 koncertů komorní hudby nejen v Barboře, ale také v kapli Božího těla, GASKu a dokonce v samotném závěru i mimo Kutnou Horu, v Čáslavi. Mezi špičkovými rezidenčními umělci, mezi nimiž samozřejmě nemůže chybět violoncellista Jiří Bárta, umělecký ředitel festivalu, najdeme i taková jména, jako Alexander Sitkovetsky (ruský houslista), Wu Qian (klavíristka z Číny), Michel Raison (francouzský klarinetista) a samozřejmě výkvět českých instrumentalistů (kytarista Pavel Steidl, houslista Roman Patočka, klavíristka Terezie Fialová, hobojista Vilém Veverka atd.). Zazní skladby skladatelů barokních, klasicistních, romatických i soudobých, mezi nimiž nebudou chybět ani jedinečné pocty nástrojům (klavír, kytara) či velikánům hudby Brahmsovi, Mozartovi, Schubertovi a Kodálymu.

Bezesporu jedním z vrcholů bude noční koncert dne 7.června v chrámu sv.Barbory. Od 22.00 proběhne NOC ZROZENÍ A KONCE, kdy dojde k propojení nejen ideovému ve shodě s názvem (narození a smrt), ale též živé hudby s videomappingem a světelnou projekcí. Jde totiž zároveň o poctu kutnohorskému rodákovi a celosvětově uznávanému umělci Zdeňku Pešánkovi (1896-1965). Tento tvůrce světelných plastik je považován za průkopníka světla ve světovém výtvarném umění a bohužel se dosud k jeho odkazu naše současnost chovala macešsky. Ve spojení s výtvarnými expresemi zazní dva úchvatné kvartety. Současný polský skladatel Zygmunt Krauze napsal „Quatuor pour la naissance“ (pro klarinet, housle, violoncello a klavír) v roce 1984 na počest narození syna. Hudba oslavná, poetická, romantická a jímavá se tak dostává do kontrastu s existenciálním strachem, lidskými běsy, ale také vírou v sílu hudby, jež jsou obsaženy ve slavném „Quatuor pour la fin de temps“ (Kvartet o konci světa) Oliviera Messiaena. Ten ho napsal v koncentračním táboře ve Zgorzelci a byl donucen vycházet z dostupných nástrojů a schopnosti přítomných hudebníků, takže jeho unikátní zvukovost vychází z neobvyklého složení klavír (Messiaen), housle, violoncello a klarinet. Tamtéž pak byl před 400 vězni v lednu 1941 pod širým nebem, za studeného deště premiérován. Mimochodem Krauze ve své poctě zrození záměrně vyšel právě z nástrojového složení Messiaenovy kompozice. V chrámu sv.Barbory v Kutné Hoře uchopí oba kvartety Alexander Sitkovetsky. Michel Raison, Jiří Bárta a Wu Qian.

Kompletní program a další nezbytné informace na festivalových stránkách http://www.mfkh.cz/