Jedinečný Forfest prodchne Kroměříž současnou duchovní hudbou

Jedinečný Forfest prodchne Kroměříž současnou duchovní hudbou

Od pátku 17.června do úterý 28.června proběhne v Kroměříži již 27.ročník mezinárodního festivalu současného umění (především hudby) s duchovním zaměřením FORFEST. Tento jedinečný festival je od loňského roku držitelem Ceny České hudební rady a vstoupil do širšího evropského projektu EFFE (Europe For Festivals). Za dobu svého konání (od počátku devadesátých let) hostil velké množství vynikajících osobností z celé Evropy – skladatelů, instrumentalistů a výtvarníků.

Dušemi festivalu jsou manželé Zdenka a Václav Vaculovičovi. Již v hlubokých 80.letech (to ještě nebyli svoji a Václav nesl jméno Veselý) pořádali na zahradě jednoho kroměřížského domu tzv.Sedánky, pravidelná čtvrtletní setkávání lidí z oblasti nonkonformní kultury.

Festivalové dění bude jako vždy nesmírně bohaté. Vedle výstav bude hlavní náplní opět soudobá vážná hudba komorního rázu. Ta bude znít na mnoha historických místech města – kromě sakrálních prostor (Chrám sv.Mořice, Dóm sv.Václava) a Muzea Kroměřížska bude stěžejní festivalovou lokalitou areál Arcibiskupského zámku (Sněmovní sál, Salla terrena, Obrazárna zámku, Květná zahrada, včetně rotundy a zahradního ateliéru).

Zahajovací koncert bude ve znamení vystoupení výtečného slovenského souboru soudobé vážné hudby Quasars Ensemble. Vyberu jen některé koncertní akce, neboť ve všední dny se uskuteční dva, o víkendech tři koncertní projekty! Třeba 20.června zazní vítězné skladby mezinárodní soutěže elektroakustické hudby, den poté bude koncertovat slovutné Československé komorní duo a proběhne koncert k 80.narozeninám slovenského skladatele Ladislava Kupkoviče. Já osobně se těším na 25.červen, kdy v rotundě Květné zahrady nejdříve vystoupí italský hudební experimentátor Nicola Baroni se svým hyper-violoncellovým projektem věnovaným Kafkovi, večer pak duo Irena a Vojtěch Havlovi. Následující den zazní skladby účastníků loňských kompozičních kurzů Postfest, jež v Kroměříži probíhají po skončení Forfestu první červencový týden. V zahradním ateliéru budou moci zájemci navštívit autorské poslechové pořady – představí se v nich skladatelé Rudolf Růžička, Pavel Slezák a Ivana Loudová. V této souvislosti bych rád upozornil na vynikající Slezákovo pojednání na téma „Duchovní hudba – rozdíl mezi Východem a Západem“, které v rámci festivalových kolokvií zaznělo a na portrét Loudové zde na JazzPortu.

Forfest pak uzavře v Chrámu sv.Mořice ansámbl Opera Diversa Brno s 25.symfonií Františka Emmerta, který před rokem bohužel zemřel. Nedávno (26.dubna) měla být týmž orchestrem premiérována v Brně, ale pro hlasovou indispozici sólové pěvkyně tato čtyřvětá kompozice pro mezzosoprán, violu, varhany a smyčce provedena nebyla. Premiéra se tak přesunula do Kroměříže! Pod taktovkou mladého slovenského dirigenta Ondreje Olose se v sólových partech představí sopranistka Hana Škarková, výtečný houslista Milan Paĺa a jeho bratr, varhaník Marek Paĺa…

Kompletní program naleznete na festivalových stránkách.

Kafka_messages for Hypercello