Hudební fórum Hradec Králové opět ve znamení českých premiér

Hudební fórum Hradec Králové opět ve znamení českých premiér

plakat-2015Letošní ročník festivalu soudobé světové hudby HUDEBNÍ FÓRUM se v Hradci Králové uskuteční již pojedenácté, a to od 3. do 12.listopadu opět ve čtyřech dramaturgicky neobyčejně zajímavých koncertech. Pořádající Filharmonie Hradec Králové již na svých stránkách zveřejnila festivalový program, který je opět v mnohém objevný, a nejen proto, že jde vesměs o české premiéry. Ostatně jak už bývá díky dramaturgovi Marku Hrubeckému pravidlem…

Zahajovací koncert 3.listopadu je samozřejmě jako vždy v režii domácí Filharmonie Hradec Králové. Tentokrát ale s hostujícím dirigentem, jinak světově proslulým hornistou Radkem Baborákem. Zazní kompozice Become Ocean (pro orchestr), kterou v roce 2013 napsal americký skladatel John Luther Adams (nezaměňovat za postminimalistu!) a obdržel za ni prestižní Pulitzerovu cenu (2014) a letošní cenu Grammy za nejlepší klasickou soudobou skladbu! Dvaašedesátiletý tvůrce se nechal inspirovat oceánem z oblasti kolem Aljašky a severozápadního Pacifiku – sám autor vysvětluje: Život na této planetě vznikl v moři, a až roztaje polární led a hladina moře stoupne, my lidé se můžeme dokonce stát tím oceánem… Adams zná Aljašku dokonale, žil zde v letech 1978 – 2014. Následovat budou pak dvě díla finských autorů. Skladatelka Kaija Saariho (roč.52), žijící ale od roku 1982 v Paříži, zkomponovala Circle Map (pro orchestr a elektroniku) v roce 2012. Skladba, jež získala vloni British Composer Award, vychází z šesti slok poezie perského básníka Rumi ze 13.století. Její provedení vyžaduje značný elektronický arzenál, jenž modifikuje pak přes digitální mixér a počítač zvuk orchestru; v mnohém má značně blízko tzv. spektrální hudbě. Její krajan Esa-Pekka Salonen (nar.1958) se představí skladbou Helix (pro orchestr) z roku 2005. Tento skladatel, ale také význačný dirigent (Londýn, New York, Los Angeles) a umělecký ředitel Baltic Sea Festivalu, stvořil devítiminutovou hudební spirálu, vycházející ze soustředných kruhů, jež se postupně stále více a více zužují, dokud hudba nedosáhne bodu, kdy se musí zastavit, protože nemá už kam jít…

Esa-Pekka Salonen - Helix for orchestra - Gergiev

Druhý koncert 6.listopadu bude ve znamení dalších českých premiér, tentokrát v podání Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK a pod taktovkou královéhradeckého šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera. V jejich podání zazní Baroque Song (pro malý orchestr), který v roce 2007 zkomponoval francouzský varhaník a skladatel Thierry Escaich (roč.65), představitel modální hudby. Transformaci barokní hudby napomáhá nástrojové obsazení: flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, harfa a smyčce. Písní je inspirována taktéž skladba německého (především operního) skladatele Detleva Glanerta (nar.1960) Drei Gesänge ohne Worte (2008/09); tyto tři písně beze slov jsou velmi emotivní, vznešené, milostné a vášnivé v kontrastu s jemností až éteričností. Koncert pak vyvrcholí osmatřicetiminutovým houslovým koncertem australského autora (taktéž houslisty a dirigenta) Bretta Deana The Lost Art Of Letter Writing z roku 2006, jenž o tři roky později získal Grawemeyer Award (tuto cenu uděluje University Of Lousville jednotlivcům napříč uměleckými odvětvími, tu hudební od roku 1985). V Německu žijící Australan (roč.61) se nechal inspirovat ztraceným fenoménem minulosti – psaním dopisů. Čtyři věty představují vlastně čtyři signifikantně mistrovské dopisy z 19.století ze světa umění a sólového partu se ujme houslistka Martina Bačová.

10.listopadu budou v režii Janáčkovy filharmonie Ostrava (se svým dirigentem Stanislavem Vavřínkem) na pořadu tři výrazně koncertantní skladby. Flute en suite (pro flétnu a orchestr) složil dvaačtyřicetiletý německý skladatel (a klarinetista) Jörg Widmann v roce 2011 a v Hradci Králové se v ní představí švýcarský flétnista Kaspar Zehnder. Čínský tvůrce Qigang Chen (1951), žijící od roku 1984 ve Francii (a od roku 1992 již francouzský státní občan), žák Oliviera Messiaena, zkomponoval neobyčejně silnou skladbu pro hoboj a orchestr Extase (1995); zde zazní v interpretaci hobojisty Viléma Veverky. Znamenitý český klarinetista Karel Dohnal se pak ujme sólového partu v bezmála půlhodinovém Klarinetovém koncertu Peacock Tales (1998/2001) z pera švédského skladatele Anderse Hillborga (nar.1954).

Clariperu: Martin Frost Hillborg Clarinet Concert

Závěrečný koncert Hudebního fóra bude ve znamení domácí Filharmonie Hradec Králové, a to pod taktovkou původem katalánského dirigenta José Miguela Rodilly. Otevře jej spektrální kompozice Color (pro orchestr), již napsal Francouz Marc-André Dalbavie (1961), žák Pierra Bouleze, v roce 2001. Další Francouz, Pascal Dusapin (1955), před čtyřmi lety dokončil mikrotonální Concerto No.1 – Morning In Long Island (pro velký orchestr). Ačkoliv jeho učiteli byli Varése a Xenakis, žák tvrdošíjně odmítá užití elektroniky a bicích nástrojů (vyjma tympánů), tudíž se melodika jeho skladeb vyznačuje až vokální kvalitou. Ve finále pak zazní neoromantický Violoncellový koncert (1992-93) amerického skladatele bernsteinovského ducha Christophera Rousea (nar.1949); toto dílo je věnováno památce významného hudebního tvůrce Williama Schumana, jenž v roce 1992 zemřel…

Morning In Long Island - Pascal Dusapin

Je vskutku nač se těšit!