Pozvánka na Olomoucké barokní slavnosti

Pozvánka na Olomoucké barokní slavnosti

show (1)Letošní ročník festivalu OLOMOUCKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI, jež organizuje skladatel Tomáš Hanzlík (zde rozhovor s ním) se svým souborem Ensemble Damian, proběhne v historických kulisách starobylého Olomouce (atrium Jezuitského konviktu) opět v červenci a slibují stejně jako vloni barokní a neobarokní opery (viz.reportáž). Ale nejen opery…

Od 1.do 4.července bude na programu první opera Wolfganga Amadea Mozarta „Apollo et Hyacinthus“, již autor napsal v pouhých 11 letech. Latinský text pojednává o láskách a intrikách bohů řecké mytologie a nastoluje prostou lidskou otázku: Proč zabíjíme to, co tolik milujeme a obdivujeme? A Mozart, byť omlíčněný školáček, se projevuje již jako hudební génius!

5.- 8.července zazní ve volně rekonstruované podobě alegorické melodrama „Saeculum coronatum“, jež vzniklo na libreto Antonína Saletky v roce 1724 u příležitosti výročí založení Jezuitského konviktu. Koláž hudby olomouckých barokních i současných skladatelů bude zajisté vzrušující.

9.- 12.července přijde na řadu osvědčený repertoárový kus: neobarokní opera Tomáše Hanzlíka „Endymio“, o níž je řeč ve výše zmíněné reportáži.

13.- 16.července budou pospolu provedeny dvě drobné komické opery „Aurea libertas“ a „Veritas exulant“ moravského barokního skladatele Josefa Schreiera. Alegorické opery pojednávají o tom, zda není muži lépe bez ženy a též o světě politiky a o pravdě. Schreier se zde představuje jako předchůdce cimrmanovské poetiky!

Mezi 17.a 20.červencem bude znít italský skladatel Claudio Monteverdi, průkopník barokního stylu, a jeho slavná opera „Orfeus“, jedna z prvních oper vůbec! Tato hudební pohádka a mýtickém pěvci, který se vydal za svou milovanou ženou až do podsvětí, zazní v novém českém přebásnění a slibuje strhující podívanou pro oči i pro uši.

Olomoucké barokní slavnosti zakončí ve dnech 21.až 24.července serenata přeslavného Antonia Vivaldiho „La senna festeggiante“. Serenata je vokálně-instrumentálním typem barokní sonáty v italsko-francouzském stylu. Tato opěvuje francouzského panovníka (pravděpodobně Ludvíka XV.), ale provedena byla ve Vivaldiho domovské Itálii.

Více o programu festivalu na webových stránkách http://baroko.olomouc.eu/

Ensemble Damian (trailer)