Umění ožilo v Laboratoři...
Filip Špatenka

Umění ožilo v Laboratoři…

26.3-28.3.2015 : Po tyto tři dny vybouchla v bývalé mýdlové továrně alternativní bomba! V rámci koncertního turné MENU si  projekt LABORATORY může připsat již druhý ročník této interaktivní přehlídky audiovizuálního umění, který se opět uskutečnil v Hradci Králové. Minulý ročník se konal ve Studijní a vědecké knihovně u Přívozu, tento rok se akce odehrála v industriálních prostorách již zmíněné Pilnáčkovy továrny na Slezském Předměstí, která skýtala příznačnou (a přízračnou zároveň) atmosféru pro celkový koncept projektu.

Na zbloudilé Hradečáky zde čekala vydatná porce workshopů, kdy se návštěvníci (především z řad studentů) mohli dozvědět třeba o uspořádání fotoateliéru a správném nasvícení fotky, poté si nafotit a vytisknout portréty. Úřadovala tady i katedra fotografie FAMU, která uvedla jak své žáky tak i jejich práce, jež byly instalovány přímo v laboratoři. Ani méně známí umělci nepřišli s prázdnou, v příslušném ateliéru mohli namalovat a předvést svoje díla, která zdobila zdi tamější ( poněkud nevšední) galerie. Workshopy protkaly přednášky o Kulturních mlýnech v Pardubicích, kdy si posluchači mohli udělat obrázek o stavu industriální památky a situace kolem ní, která se nyní  bohužel nachází na mrtvém existenčním bodě  (prozatím).

Dále bylo možné nahlédnout do kuchyně DJ Leoše Horta, který poskytl jak rady, tak i odpovědi na otázky zvídavých laiků ohledně tvorby elektronické a samplované hudby. Ve jménu údajného zklidnění atmosféry všechny poté zneklidnily filmy Jana Švankmajera a mnohé  krátkometrážní filmy studentů pražské FAMU. O další zpestření se mohli následně postarat samotní účastníci hrou na ozvučený hudební objekt.

S nástupem večera došlo posléze na projekty jako Ranní píseń 1. Probuzení, set DJ Járy Tarnovského, Tatrank, Foma nebo zvukový experiment divy jménem Laura Luna,  již v Čechách zdomácnělé Mexičanky. Elektronika vygradovala v atmosférickou melancholii, kterou podtrhla pestrá vizualizace. Poslech její elektroakustické hudby, vznikající pomocí nazvučených materiálů jako hlína, motory, mikroskopy apod. v uších vyvolaly deprese, nostalgii… i radost? Dá se to také tak říci…

(Autor reportu: Matouš Hrbek)

(Autor fotoreportu: Filip Špatenka)