Ben Poole Band v Jablonci - fotoreport & pár odpovědí
Jiří Princ

Ben Poole Band v Jablonci – fotoreport & pár odpovědí

Ben Poole, mladá anglická kytarová hvězda, se svou kapelou měl dvě zastávky v Čechách v rámci svého evropského turné. Naplněný Jablonecký Klub Na Rampě si užíval jejich směsici blues, roku, funky, country, soulu … (tedy až na jednoho pána, který prospal celý koncert, včetně poslední písně, která mu za jeho výkon byla věnována).

Doufám, že se do Čech budou vracet častěji, jejich koncert opravdu stojí za návštěvu.

Tentokrát vám kromě fotek přináším i krátký rozhovor.

Jiří: Jak se angličan rozhodne, že začne hrát klasickou hudbu černé Ameriky – Blues – je to proto, že zrovna hrál na kytaru, anebo že chtěl následovat některý ze svých idolů?

Ben: Když jsem začal hrát na kytaru, neměl jsem žádné hrdiny, ale jak jsem slyšel opravdu dobré kytaristy, snažil jsem se ve hře zlepšit sám. Všechno mě změnila píseň Voodoo Child od Jimi Hendrixe, kterou jsem slyšel ve 12. Začal jsem pak víc poslouchal muzikanty jako Stevie Ray Vaughan, Albert King, Chuck Berry a ty, co oni poslouchali, a tak se dostal jak k blues, rocku, tak starším věcem. Nemůžu říci, že hraji blues proto, že jsem byl tou dobou kytarista. Měl jsem rád jak blues zní na kytaru, a něco samotného na blues mě přimělo jej hrát.

Jiří: Když se podíváš na svůj hudební život, existuje něco, co bys rád změnil, kdyby si měl tu šanci?

Ben: Je tolik věcí, kde bych mohl říci – kéž bych udělal toto, kéž bych udělal tamto – ale jsem spokojený s tím, kdo jsem. Mým požehnáním je to co dělám, a miluji to. Je to sice klišé, ale ničeho nelituji, je to klišé, ale je to pravda.

Jiří: Dalo by se říci, že skoro všechno, co bylo na kytaře možné zahrát, již bylo někým zahráno. Není tedy složité, stresující přijít s něčím novým?

Ben: Při vytváření nových věcí nemám tendenci vytvořit něco nového, totálně jiného. Píšu hudbu kterou chci napsat, a pokud zní jako od někoho, kdo mne ovlivnil, pak to není žádný problém. Ale vždy se snažím být ovlivněn spoustou různé hudby od blues, rocku, country, soulu, gospelu apod. a doufám, že kombinace těchto vlivů vytvoří něco jiného, alespoň trochu nového. A pokud se to lidem líbí, pak je to úplně v pohodě.

Jiří: Kde uvidíme Bena Poola za 10 roků, bude vyprodávat stadiony?

Ben: Tak na toto je velmi tĕžké odpovědět. Ale kdo ví co se stane, netuším. Doufám, že stále budu dělat svoje věci a oslovovat tím, co mám rád, co nejvíce lidí.


And now in english :)

Ben Poole, young english guitar star brought his band to the Jablonec’s club Klub na Rampě, second Czech stop on their European tour.

The club was full, and everybody was really enjoying the music mixed by blues, country, funky, soul … (Only one man slept through the whole concert, including last song that was dedicated to him. Poor sleepy man).

I hope they will come to Czech more often, you will not regret it to hear them live.

This time I bring you not only photos but also a short interview.

Jiří: How has english guy came and started play the classic american black music, Blues – is it because you just played guitar, or have you followed some idol?

Ben: I started playing guitar without having any heroes, but when I heard guitars players that played really well then I start trying to be better guitar player myself. When I heard Voodoo Child from Jimi Hendrix at my 12, everything changed and I get more to the blues, rock and older things by listening Stevie Ray Vaughan, Albert King, Chuck Berry and those who they listen to.  I cannot really say that I play blues because I was a guitar player. I did love the sound playing blues, and something about the blues music made me play it.

Jiří: When you look back at your music life, is there anything you would like to change, if it was possible?

Ben: There are so many things I could say – I wish I did this, I wish I did that – but I am happy with who I am, I am very blessed to be doing what I do, and I love it. So it is cliché thing but I do not have any regrets, it’s cliché but it’s true.

Jiří: One could even say that almost everything playable on the guitar was already played by someone. Is it not difficult, stresfull to come with anything new?

Ben: I do not come out there, and or sit down with the purpose to create something totally different. I write music I wanna write, and if it sounds like my influences then that’s not a problem. But I always try to have lots of different influences from blues, rock, country, soul, gospel … and I hope that the combination of my influences can make something different, something little bit different. And if people like it then it’s cool.

Jiří: Where we could see Ben Poole in 10 years, will he sell out stadiums?

Ben: That’s very difficult to answer. But who knows what gonna happened, I cannot say. I hopefully will do my things and reach as many people as possible, doing what I love.