Podpořte nový projekt Concept Art Orchestra

Podpořte nový projekt Concept Art Orchestra

CONCEPT ART ORCHESTRA před lety založil světově proslulý dirigent a aranžér Ed Partyka a složil jej ze studentů katovické jazzové školy, mezi nimiž hráli prim také studenti z Čech a Moravy. Mezi nimi též Štěpánka Balcarová, která se po návratu domů rozhodla se svými spolužáky a dalšími mladými hráči na české a moravské scéně tento orchestr zachovat.

V loňském roce oslovila šestici jazzových skladatelů své generace (Jan Jirucha, Vít Křišťan, Tomáš Sýkora, Luboš Soukup, Martin Brunner plus ona sama), aby pro bigband zkomponovali skladby. Každý z takto vzniklého autorského sdružení Prague Six napsal zhruba pětačtyřicetiminutový repertoár, jenž byl postupně premiérován živě v pražském klubu Jazz Dock za asistence Českého rozhlasu. Takový orchestrální projekt je u nás skutečně mimořádný!

Concept Art Orchestra

Nyní vzniká album, které bude sestaveno z tohoto materiálu, přičemž každý autor bude zastoupen jednou skladbou, tou nejzdařilejší. Vzhledem k tomu, že každý z těchto šesti tvůrců je stylově odlišný, vzniká tak opravdu pestrá a zajímavá nahrávka, která nemá v našem jazzu obdoby! Jenže takový projekt je náročný i jinak… Protagonisté se proto obracejí na posluchačskou veřejnost se žádostí o pomoc, a to formou finančního vkladu či objednávkou CD nebo MP3 předem prostřednictvím portálu HitHit.

Hithit.cz -Concept Art Orchestra and the Prague Six

Podle prvních ohlasů hudebníků to album bude skvělé. Bylo by navýsost šťastné a pro náš jazz potřebné, kdyby obrovská práce celého roku měla smysl a ohlas, jaký si bezesporu zaslouží. Všechny informace naleznete zde:

https://www.hithit.com/cs/project/1068/concept-art-orchestra-and-the-prague-six