Manuel Mengis Gruppe 6 (CH)

Od samého počátku jsem se snažil o zvuk, který by každého z nás motivoval a poskytl možnost udržení rovnováhy mezi řádem a hravostí, pevnou stavbou a instinktivním uspořádáním. V naší hudbě je obsažena jistá kýčovitost stejně jako surová síla. Hudba se neomezuje na jeden konkrétní styl, ale podle toho, v jakém prostředí a v jaké náladě vzniká, má stylů hodně – propojených i rozložených – všechny se setkávají v jediné kompozici.

gruppe_6_wwwMotivy a témata provázejí posluchače skrze kontinuálně se měnící krajinu zvuků; ty jsou tu a tam zvýrazněny či naopak zastřeny, sloučeny či odděleny, a poznenáhlu se vytrácejí, aby v příští chvíli znovu vystoupily na povrch. Takto se prolínají všechny party. Hudebníci nejsou pouze špičkovými sólisty, kteří se příležitostně odpoutají a zazáří. Mají svůj typický charakter, doplňující svou jasnou vazbou citové a formální aspekty skladby.

[pro-player type=’video‘]http://www.youtube.com/watch?v=rtpWs1uAtXY[/pro-player]

Ačkoli si hojné části skladeb podržují pevnou strukturu, má každý z hudebníků možnost ze svého partu vystoupit, a v průběhu hry dát spoluhráčům na vybranou, zda ho budou následovat, či ho nechají hrát nebo rozvinou hru na novém území. Hudba se tak pohybuje na hranici nepředvídatelnosti, vždy však sleduje zkladní formát kompoziční struktury, jako by se příběh opakoval stále znovu, ale pokaždé trochu jinak.

WWW: http://www.manuelmengis.ch/

[podcast]http://www.manuelmengis.ch/html_gr6/audio/1/c_furry_buddy.mp3[/podcast] [podcast]http://www.manuelmengis.ch/html_gr6/audio/1/track3.mp3[/podcast]