XXX. International Jazz Festival Prague 2006 – pocta J. Ježkovi, Vera Love, Sugar Blue

Fotoreportáž z XXX. IJF Praha z Lucerny MB: Pocta Jaroslavu Ježkovi, Petr Kořínek Jazz Orchestra, Orchestr profesorů Konzervatoře Jaroslava Ježka, EVA SVOBODOVÁ – písně Jaroslava Ježka. Strhující hvězda černé Ameriky se svým trieme VERA LOVE & GEORGE KAY BAND a SUGAR BLUE.