Jazz Goes To Town 2005: Pressburger klezmer Band

Jazz Goes To Town 2005: Pressburger klezmer Band

Židovský klezmer (směs folkové hudby a tanců Východní Evropy, Balkánu, Ruska, Polska a dalších se židovskými melodiemi) prožívá v uplynulých desetiletích po celém světě revival. S jazzem má leccos společného: především silně synkopovaný rytmus a improvizaci. Není proto divu, že je přijímán jak na jazzových, tak na world music festivalech. Je to však zároveň „lidovka“ v dobrém slova smyslu.

„Prešpurský“ klezmer band (PKB) z Bratislavy v obsazení (ženský) vokál, housle, klarinet, akordeon, klavír, basa a bicí zaplnil malé prostory nabité podzemní restaurace jak ryčnými a strhujícími melodiemi (lákajícími k tanci), tak pomalými, jímavými melodiemi. Veselost i smutek, zamyšlení až nostalgie – všechny tyto a další emoce k hudbě klezmer, vycházející ze srdce,  patří. Tomu dopomáhají lkavé housle a glissanda klarinetu, pro klezmer typické.

Kapela zahrála (až překvapivě) repertoár, který byl pro mne neznámý. Poznal jsem jedinou –  tradiční Shnirele perele. Ocenit je třeba jak interpretační umění jednotlivých muzikantů, tak zejména vlastní úpravy hraných skladeb. PKB zjevně klade důraz na formu, proaranžovanost, celkový sound. Příslušnost k židovství dávají členové najevo pokrývkami hlavy (klobouk, jarmulka) a zpěvem (sólisti, sbor) v jazyce jidiš (s jedinou výjimkou, slovenským textem Jána Štrassera). Ač jej neovládám, dovolím si pochválit jejich výslovnost. Je zjevné, že hrát klezmer neznamená „pouze“ dobře ovládat nástroj či zpívat, ale být účasten na určitém stylu života, filozofii, zvycích, víře. O to je pak tato hudba hlubší a autentičtější.

Po velice aplaudovaném představení hudby, kterou hned tak nebudeme mít příležitost slyšet znovu (vč.přídavku), bylo možno zakoupit poslední album PKB s názvem OT AZOY! Podrobnosti o skupině je možno nalézt na adrese www.klezmer.sk.