V letošním roce si celý hudební svět připomíná 100 let od narození legendárního dirigenta, skladatele a klavíristy LEONARDA BERNSTEINA (zemřel 1990). V našich luzích a hájích se zatím k tomuto významnému výročí hlásí především Pražský filharmonický sbor. Dne 27.února se v sále Filharmonie Hradec Králové uskuteční další koncert z projektu „BERNSTEIN – 100 LET“. Na něm zazní pod taktovkou Lukáše Vasílka mimo jiné slavné Bernsteinovy „Chichesterské žalmy“…

Pražský filharmonický sbor, který v loňském roce získal mimochodem dvojí nejvyšší ocenění od britských hudebních publicistů za kompletní nahrávku kantát Bohuslava Martinů, natočil „Chichesterské žalmy pro smíšený sbor, chlapecké sólo, varhany, bicí nástroje a harfu“ (1965) na CD v roce 2012 s harfenistkou Ivanou Pokornou, hráčem na bicí nástroje Janem Horváthem a varhaníkem Alešem Bártou. V Hradci Králové se ale představí Kateřina Englichová (harfa), Lenka Navrátilová (klavír), jež s Pražským filharmonickým sborem spolupracuje již od počátku 90.let, za bicími budou člen SOČRu Šimon Veselý a Daniel Mikolášek (Česká filharmonie, Michal Hromek Consort). Varhanního partu se ujme Daniela Valtová-Kosinová, což považuji vlastně za symbolické; varhanice se v Hradci Králové narodila a pro čerstvě nainstalované nové varhany v sále Filharmonie Hradec Králové to bude první křest ohněm! Hudebnice je to výtečná, a navíc se může pyšnit i vlastní tvorbou na pomezí jazzu a world music (viz.debutové album „Meeting Point“ z roku 2010). Bernsteinovy „Chichesterské žalmy“ se pojí s východočeskou metropolí také skrze proslulý chlapecký sbor Boni Pueri, který druhou verzi Žalmů provedl v roce 2009 ve Smetanově síni Obecního domu společně se Symfonickým orchestrem hl.m.Prahy FOK pod taktovkou amerického dirigenta Johna Axelroda.

V první polovině koncertu k poctě Leonarda Bernsteina budou na programu další tři znamenité sborové skladby moderního světového repertoáru. „Svatý (Svyati) pro smíšený sbor a violoncello“ zkomponoval v roce 1995 britský skladatel John Tavener (1944-2013) a v sólovém instrumentálním partu se představí Tomáš Jamník. Pravoslavně věřící autor byl v roce 2000 za svůj přínos hudbě dokonce povýšen do šlechtického stavu! Zazní též slavný „Otče náš (pro tenor, smíšený sbor, harfu a varhany)“ Leoše Janáčka, a to druhá verze z roku 1906; tenorového sóla se ujme člen Opery Národního divadla v Praze Jaroslav Březina. Nebude chybět ani nejproslulejší dílo amerického skladatele Erica Whitacrea (nar.1970), držitele ceny Grammy za nejlepší nahrávku chorální skladby roku (2012) – „Průtrž mračen (Cloudburst) pro smíšený sbor, bicí a klavír“ (1991, provedena 1995). Pražský filharmonický sbor tento majstrštyk provedl s obrovským úspěchem před třemi roky na Pražském jaru. Jde o zhudebněný text básně mexického nositele Nobelovy ceny (1990) Octavia Paze pod původním názvem „Rozbitý džbán“, rozvíjející výsostně poetickými prostředky téma znovuzrození člověka…

Dnes vskutku aktuální!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*